Modernizacija domaćih platnih sistema preduslov za širu ekonomsku integraciju


18/04/2024

Prvog dana posjete Sjedinjenim Američkim Državama, guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se sa članom Izvršnog odbora Evropske centralne banke (ECB) Pjerom Ćipoloneom.


Na sastanku je bilo riječi o modernizaciji platnih sistema zemalja Zapadnog Balkana, kao jednim od preduslova za njihovu integraciju u Evropsku uniju. Gospodin Ćipolone je istakao da Evropska centralna banka podržava Crnu Goru i ostale zemlje regiona u njihovom približavanju standardima EU. Istaknut je značaj uspostavljanja nacionalnog sistema instant plaćanja u kontekstu stvaranja uslova za pristupanje Crne Gore TIPS-u (Target Instant Payment Settlement), a potom i integraciju u SEPA, odnosno pristupanju jedinstvenom području plaćanja u eurima.


Guvernerka je zahvalila Ćipoloneu i na podršci koju ECB pruža CBCG na njenom putu ka članstvu u Evropski sistem centralnih banaka, koja se ogleda kroz redovne dijaloge na visokom nivou, kao i kroz brojne programe tehničke saradnje koji su pomogli da CBCG izgradi i ojača svoje institucionalne, regulatorne i administativne kapacitete.


Prvog dana boravka u Vašingtonu guvernerka Radović učestvovala je i na panelu guvernera koji je organizovala Svjetska banka, na temu efikasnosti prekograničnih plaćanja.


Sa panela je poručeno da su efikasna prekogranična plaćanja od suštinskog značaja za spoljnu trgovinu, direktne strane investicije i nesmetani transfer doznaka, te da predstavljaju važan faktor podsticanja ekonomskog rasta. Međutim, po ocjeni učesnika panela, prekogranična plaćanja su i dalje „skupa, spora i imaju ograničen domet“.


Guvernerka Radović je istakla da poboljšanja u domaćim i prekograničnim plaćanjima mogu imati značajne pozitivne implikacije na ekonomiju jedne zemlje, posebno kada je riječ o malim i otvorenim zemljama poput Crne Gore, snažno usmjerene na spoljnu trgovinu.


„Imajući u vidu navedeno, kao i naš strateški cilj – što skoriji ulazak u Evropsku uniju, CBCG je inicirala brojne aktivnosti na planu unapređenja regulatornog okvira i modernizacije platnih sistema“, kazala je guvernerka Radović i dodala da je Crna Gora prva zemlja EU kandidat koja je svoju regulativu u oblasti platnog prometa u potpunosti uskladila sa pravnom tekovinom EU. „Sa Vladom Crne Gore intenzivno radimo na ispunjavanju i ostalih uslova za priključenje SEPA, kako bi našim građanima i privredi osigurali brzo i efikasno izvršavanje eurskih transakcija, bilo gdje u EU, za samo nekoliko sekundi i uz izrazito nisku cijenu“, kazala je guvernerka Radović.


Učesnici panela razmijenili su iskustva o nacionalnim strategijama i razgovarali o budućoj agendi za unapređenje prekograničnih plaćanja, čije će ispunjenje osigurati efikasniji i otporniji finansijski ekosistem, koji će donijeti benefite građanima, privredi i cjelokupnoj ekonomiji.