O Savjetu


Donošenjem Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost („Sl. list Crne Gore“, br. 44/10) u julu 2010. godine osnovan je Savjet za finansijsku stabilnost koji je počeo s radom u oktobru iste godine. Osnivanje Savjeta za finansijsku stabilnost (SFS) imalo je poseban značaj u kreiranju institucionalnog okvira za finansijsku stabilnost u Crnoj Gori. Cilj SFS-a je da doprinosi očuvanju finansijske stabilnosti kroz praćenje i pravovremenu identifikaciju sistemskog rizika u finansijskom sistemu Crne Gore. U cilju snaženja otpornosti cjelokupnog finansijskog sistema, ulažu se napori da se rizici i potencijalne nestabilnosti u sistemu prepoznaju u inicijalnoj fazi, kako bi sve nadležne institucije u domenima svojih nadležnosti reagovale preduzimanjem regulatornih, supervizorskih i drugih politika i mjera. 


Članovi SFS-a su:


 1. Guvernerka Centralne banke, koja ujedno i predsjedava Savjetom, dr Irena Radović;
 2. Ministar finansija, Novica Vuković;
 3. Predsjednik Komisije za tržište kapitala, Željko Drinčić;
 4. Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Marko Ivanović


Sjednicama Savjeta, po pozivu, mogu prisustvovati i predstavnici drugih državnih organa i organizacija ili stručnjaci iz pojedinih oblasti, uz prethodnu saglasnost većine članova SFS-a. 


Sjednicama Savjeta, od 2018. godine redovno prisustvuje direktor Fonda za zaštitu depozita.


U skladu sa Zakonom, nadležnost Savjeta je da:


 1. prikuplja i analizira podatke i informacije od značaja za stabilnost finansijskog sistema i upravljanje potencijalnom finansijskom krizom; 
 2. obezbjeđuje koordinaciju i razmjenu podataka i informacija između nadležnih tijela; 
 3. procjenjuje i identifikuje opasnosti za finansijski sistem, odnosno ranjivosti finansijskog sistema; 
 4. prepoznaje rizike u finansijskom sistemu i utvrđuje stepen njihovog uticaja na stabilnost finansijskog sistema; 
 5. utvrđuje plan za upravljanje finansijskom krizom na nivou cjelokupnog finansijskog sistema (Contingency plan), kao i stresno testiranje i vježbe simulacije finansijske krize; 
 6. prati razvoj finansijskog sistema i 
 7. prati najbolje prakse, u cilju usvajanja regulatornih standarda u oblastima finansijskog sistema.


U SFS-u se vrši razmjena informacija, obezbjeđuje koordinacija i puna saradnja institucija članica, kako bi svaka pojedinačno, iz svoje nadležnosti, što efikasnije sprovodila potrebne aktivnosti usmjerene na sprečavanje ili ublažavanje sistemskog rizika u finansijskom sistemu Crne Gore kao cjeline, a u cilju očuvanja finansijske stabilnosti. 


Po svojoj strukturi, finansijski sistem obuhvata niz međusobno povezanih komponenti: infrastrukturu (pravni sistem, platni promet, računovodstveni sistem i dr.), institucije (banke, kao i nebankarske pružaoce finansijskih usluga, pružaoce platnih usluga, osiguravajuće kompanije, posrednike na tržištu kapitala, institucionalne investitore i dr.) i tržišta koja su međusobno povezana kanalima transmisije. U svom radu, SFS analizira sve navedene komponente i u slučaju identifikacije potencijalnog problema, preduzimaju se aktivnosti na sprečavanju razvoja rizika i njegovog eventualnog daljeg širenja.