Dobitnici Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore


Dobitnici Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu


Zelenu nagradu za 2023. godine ravnopravno dijele:


Mr Ivana Vojinović za rad Interakcija finansijskog sistema i klimatskih promjena - put ka klimatskoj otpornosti u XXI vijeku i dr Martin M. Bojaj za rad Predviđanje makroekonomskih efekata klimatskih promjena na finansijski sistem Crne Gore.