Sistemski važne kreditne institucije


U vezi sa sistemski važnim kreditnim institucijama, CBCG prvo određuje ostale sistemski važne (OSV) kreditne institucije, a potom može da odredi i stope bafera za OSV kreditne institucije. Odredbe Zakona o kreditnim institucijama koje se odnose na globalne sistemski važne (GSV) kreditne institucije će se primjenjivati po ulasku Crne Gore u EU.


OSV kreditne institucije su one institucije čiji „poremećaj u poslovanju ili prestanak poslovanja mogu dovesti do sistemskog rizika u Crnoj Gori“. CBCG ih utvrđuje na osnovu Odluke o određivanju ostalih sistemski važnih kreditnih institucija („Sl. list Crne Gore“ br. 127/20), odnosno metodologije koja čini sastavni dio te odluke. Metodologija je gotovo u potpunosti usklađena sa Smjernicama Evropskog bankarskog regulatora (EBA) za određivanje OSV kreditnih institucija (EBA/GL/2014/10), a bazira se na sljedeća četiri kriterijuma: 1) veličina; 2) značaj za privredu Crne Gore; 3) značaj prekograničnih aktivnosti; i 4) povezanost sa finansijskim sistemom.


CBCG određuje OSV kreditne institucije jednom godišnje, uz objavu obavještenja na veb-sajtu CBCG.


Nakon toga, CBCG može da propiše stopu bafera za OSV kreditne institucije. Bafer za OSV kreditne institucije ima za cilj sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika koji proizilaze iz poremećaja u radu kreditnih institucija koje su utvrđene kao OSV kreditne institucije. Uvođenjem dodatnih kapitalnih zahtjeva za OSV kreditne institucije povećava se njihova sposobnost apsorpcije gubitaka, čime se smanjuje mogućnost širenja nestabilnosti na druge kreditne institucije, a istovremeno se smanjuje i vjerovatnoća trošenja fiskalnih ili drugih sredstava u cilju eventualne sanacije OSV kreditnih institucija.


Bafer za OSV kreditne institucije izdvaja se u vidu redovnog osnovnog kapitala, a može se kretati u iznosu od 0% do 2% ukupnog iznosa izloženosti riziku.


CBCG određuje stope bafera za OSV kreditne institucije najmanje jednom godišnje, uz objavu obavještenja na veb-sajtu CBCG.


Obavještenje o preispitivanju utvrđivanja OSV kreditnih institucija i stopama bafera za OSV kreditne institucije (29. 03. 2024.).


Obavještenje o preispitivanju utvrđivanja OSV kreditnih institucija i stopama bafera za OSV kreditne institucije (31. 03. 2023.).


Obavještenje o utvrđivanju OSV kreditnih institucija i stopama bafera za OSV kreditne institucije (31. 03. 2022.).