Statistika Platnog sistema Centralne banke Crne Gore


Datum posljednje izmjene: 13. 05. 2024. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u aprilu 2024. godine1


U aprilu 2024. godine, za 22 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.310.407 naloga. Od toga, 516.650 naloga (39,43%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 793.757 naloga (60,57%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.

Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 2,4 milijarde eura, od čega je 2,27 milijardi eura (94,60%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 129,30 mil. eura (5,40%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 59.564 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 108,88 mil. eura.


U aprilu 2024. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 22 radna dana sa 11.990 minuta produkcije2 nije bilo zastoja u radu Sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

Produkcija na dnevnom nivou je 545 minuta.Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2022. godini


U 2022. g. tokom 255 radnih dana, tj. 137.575 minuta produkcije realizovano je 12.549.563 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 4.622.233 naloga (36,83%) u RTGS sistemu, a 7.927.330 naloga (63,17%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 18,3 mlrd. eura, od čega je 17,2 mlrd. eura (93,87%) realizovano u RTGS sistemu, a 1,1 mlrd. eura (6,13%) u DNS sistemu.Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG.