Registar platnih sistema


Registar platnih sistema je baza podataka o platnim sistemima kojima CBCG, u skladu sa zakonom o platnom prometu, izdaje dozvolu za rad.


Pregled registra