Izrečene kazne za prekršaje


Postupajući po zahtjevima za pokretanje prekršajnih postupaka Centralne banke Crne Gore, Sud za prekršaje u Podgorici je tokom 2022. godine donio rješenje kojim je jedna kreditna institucija kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 500 eura, a odgovorno lice u ovoj kreditnoj instituciji novčanom kaznom u iznosu od 200 eura za počinjeni prekršaj iz člana 165 stav 1 tačka 14 i stav 2, a u vezi sa članom 103 Zakona o bankama.