FAKTOR ONE DOO Podgorica


Sjedište faktoring društva: Svetlane Kane Radević br. 3, Podgorica

Dozvola za rad: 0101-2184-2/2019 od 11. marta 2019. godine


Odbor direktora:

  1. SAVA DRAGIĆ
  2. MLADEN ĐUROVIĆ
  3. GORICA VUKIĆEVIĆ


Izvršni direktor: BORIS BUŠKOVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

  • poslovi faktoringa
  • srodni i povezani poslovi sa faktoringom