Pretraga blokiranih pravnih lica i preduzetnika


Učitavanje tabele...

Izvršni dužnici sa najvećim iznosom blokade

Ime firme Iznos

Izvršni dužnici koji su najduže u blokadi

Ime firme Broj dana

Broj izvršnih dužnika u neprekidnoj blokadi do jedne godine sa ukupnim iznosom blokade

Broj dužnika Ukupan iznos
3107 76,232,299.56 €

Broj izvršnih dužnika u neprekidnoj blokadi duže od jedne godine sa ukupnim iznosom blokade

Broj dužnika Ukupan iznos
29303 1,894,933,335.29 €

Broj izvršnih dužnika koji su u blokadi

Ukupan iznos duga svih blokiranih izvršnih dužnika