Statistički podaci


Objava statističkih podataka o broju i vrsti naloženih supervizorskih mjera i izrečene kazne za prekršaje prema kreditnim institucijama, vrši se na osnovu člana 353 stav 1 tačka 4 i stava 2 ovog člana Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG”, broj 72/19, 82/20 i 08/21). Navedeni statistički podaci odnose se na kreditne institucije pod nadzorom Centralne banke Crne Gore. Podaci se iskazuju sa stanjem na 31. decembar. Ažuriranje se obavlja jednom godišnje i to do kraja marta tekuće godine sa stanjem na 31. decembar prošle godine. Nijedna povjerljiva informacija koju Centralna banka posjeduje na osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti neće biti otkrivena na način kojim bi se omogućio uvid u poslovanje pojedinačne kreditne institucije. Dobijene informacije prikazuju se isključivo u sažetom obliku.