Statistika Platnog sistema Centralne banke Crne Gore


Datum posljednje izmjene: 12. 06. 2024. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u maju 2024. godine1


U maju 2024. godine, za 19 radnih dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.115.021 naloga. Od toga, 437.338 naloga (39,22%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 677.683 naloga (60,78%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,75 milijarde eura, od čega je 1,65 milijardi eura (94,10%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 103,30 mil. eura (5,90%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 58.685 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 92,18 mil. eura.


U maju 2024. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 19 radnih dana sa 10.355 minuta produkcije2 bilo je 7 minuta zastoja u radu Sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 99,93%..


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

Produkcija na dnevnom nivou je 545 minuta. Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2022. godini


U 2022. g. tokom 255 radnih dana, tj. 137.575 minuta produkcije realizovano je 12.549.563 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 4.622.233 naloga (36,83%) u RTGS sistemu, a 7.927.330 naloga (63,17%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 18,3 mlrd. eura, od čega je 17,2 mlrd. eura (93,87%) realizovano u RTGS sistemu, a 1,1 mlrd. eura (6,13%) u DNS sistemu.Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG.