Lovćen banka AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Knjaza Danila Petrovića - Business Tower Montenegro, I sprat, Podgorica
dozvola za rad: 0101-4014/58-3 od 28. 05. 2014. g.


Nadzorni odbor

 1. ROBIN HOFMEISTER
 2. KLAUS EKKEHARD GLAUBITT
 3. BLAGOTA RADOVIĆ
 4. MIRKO MAROJEVIĆ, predsjednik
 5. SRĐAN SAVIĆ
 6. SAMO JOVIĆEVIĆ
 7. JAN DEWIJNGAERT


Upravni odbor

 1. MILOŠ MIKETIĆ, predsjednik
 2. DANILO JOVANOVIĆ
 3. NIKOLA KALUĐEROVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. poslovi zastupanja u osiguranju - br. rj. 03-1254-1/2023 od 07.02.2023. g.


organizacioni djelovi


FILIJALA BAR, Bulevar JNA bb, Bar

FILIJALA BUDVA, Ulica mediteranska bb, Budva

FILIJALA BUDVA - ŠALTER BUDVA 1, Ul. popa Jola Zeca, autobuska stanica Merkur, Budva

FILIJALA CETINJE, Ul. Njegoševa br. 26, Cetinje

FILIJALA HERCEG NOVI, Ul. Save Kovačevića br. 4, Herceg Novi

FILIJALA KOTOR, Tabačina 10, Kotor

FILIJALA MOJKOVAC, Ul. Mališe Damjanovića br. 2D, Mojkovac

FILIJALA NIKŠIĆ, Trg Save Kovačevića br. 4, Nikšić

FILIJALA CENTAR, Trg Argentina br. 1, Podgorica

FILIJALA PREKO MORAČE, Bulevar Knjaza Danila Petrovića 13/28, Podgorica

FILIJALA STARI AERODROM, Ul. Admirala Zmajevića br. 45/8, Stari aerodrom, Podgorica

FILIJALA BULEVAR, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 131, Podgorica

FILIJALA ROŽAJE, Ul. Maršala Tita br. 1, Rožaje

FILIJALA ROŽAJE - ŠALTER PETNJICA, Ul. crnogorsko-turskog prijateljstva bb, Petnjica

FILIJALA TIVAT, Ulica Luke Tomanovića br. 8, Tivat

FILIJALA ULCINJ, Ul. majke Tereze bb, Ulcinj