FINANCIAL SOLUTIONS DOO Podgorica


Sjedište faktoring društva: ulica Baku 140, Podgorica

Dozvola za rad: 0101-5897-2/2020 od 09. oktobra 2020. godine


Odbor direktora:

  1. MILORAD KATNIĆ
  2. MILOŠ MARTINOVIĆ
  3. TAMARA KOLJENŠIĆ


Izvršni direktor: ILIJA IVANOVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

  • poslovi faktoringa
  • srodni i povezani poslovi sa faktoringom