Crna Gora će još snažnije odgovoriti izazovima pranja novca i finansiranja terorizma


27/11/2019

Direktor Uprave policije Veselin Veljović i guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić su danas potpisali Sporazum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. 


Ovaj sporazum je krupan korak u snaženju Uprave policije i Centralne banke Crne Gore na planu prevencije pranja novca i finansiranja terorizma. 


„Crna Gora ima efikasan sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma zasnovan na međunarodnim standardima i saradnji nadležnih institucija, a novoformirana organizaciona struktura Uprave policije doprinijela je ostvarivanju konkretnijih rezultata u ovoj oblasti“, istakao je Veljović. 


„Od kada je ova oblast prešla u nadležnost policije, te iz administrativnog prešla u policijski model finansijsko obavještajne jedinice, ostvarena je ključna uloga i svrha postojanja Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a to je još efikasnije obustavljanje transakcija za koje postoje indicije da predstavljaju pranje novca“, kazao je direktor Uprave policije. 


„Dio nadležnosti Centralne banke Crne Gore je organizaciono i sistemski značajno unaprijeđen. Organizaciono unapređenje odnosi se na osnivanje Direkcije za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca i finanisiranja terorizma sa višim nivoom hijerarhije i direktnom vezom sa guvernerom, sa novim kadrovima i osnaženom regulativom u punoj liniji sa dobrom EU praksom i standardima. Sistemsko unapređenje počiva na podršci holandske centralne banke, uz koju implementiramo novi pristup zasnovan na procjeni rizika što je takođe dobra evropska praksa“, saopštio je guverner Žugić. 


Važno je istaći da finansijsko obavještajna jedinica ima pristup svim podacima o sumnjivim transakcijama koje prolaze kroz crnogorski finansijski sistem, a odgovornom i dosljednom primjenom ovog sporazuma će se dodatno unaprijediti međuinstitucionalna saradnja i zajedničko djelovanje obje institucije. Osim toga, potpisivanje Sporazuma je važan korak u pravcu ispunjenja mjerila u ovoj oblasti iz pregovaračkog procesa, što će doprinijeti sveukupnom integracionom procesu Crne Gore. 


„Ovim sporazumom šaljemo snažnu poruku javnosti i našim međunarodnim partnerima da u Crnoj Gori ne postoji prostor za pranje novca, a još manje za finansiranje terorizma“, istakao je guverner Žugić. 


Odlična saradnja Uprave policije i CBCG je znak realnog snaženja naših institucija, a ujedno i signal za još bolju saradnju sa međunarodnim organizacijama, zaključeno je na današnjem sastanku.