Makroekonomski izvještaj CBCG


Makroekonomski izvještaj CBCG sadrži najvažnije informacije o ekonomskim kretanjima u zemlji, kao i njihovu analizu. U njemu je dat sadržajan pregled monetarnih kretanja, stanja bankarskog sistema, tržišta novca, tržišta kapitala i eksternog sektora. Izvještaj sadrži analizu kretanja  u realnom i fiskalnom sektoru, analizu javnog duga i kretanja u međunarodnoj ekonomiji.