Osnovni principi


Politika upravljanja operativnim rizikom Centralne banke Crne Gore podstiče principe kao što su efektivnost, efikasnost i transparentnost i oslanja se na povjerljivost, odgovornost, svjesnost i kulturu rizika kao sastavne elemente procesa upravljanja rizikom.


  • Efektivnost: obezbjeđivanje sistematskog i strukturiranog pristupa u skladu sa najboljim praksama; korišćenje politike tolerancije operativnih rizika kao zajedničke referentne tačke, uz istovremeno osiguravanje dovoljnog nivoa fleksibilnosti pri implementaciji u raznovrsnom i promjenljivom okruženju.


  • Efikasnost: optimizacija procesa upravljanja rizikom u praksi; sinergija i izbjegavanje dupliranja napora; podsticanje sprovođenja cost-benefit analize u skladu sa politikom tolerancije operativnih rizika; racionalno korišćenje resursa proporcionalno rizicima koje treba tretirati.


  • Transparentnost: putem razmjene informacija između relevantnih zainteresovanih strana u vezi sa incidentima koji su se dogodili, kao i blagovremeno upozorenje o mogućim rizičnim događajima. 


  • Povjerljivost: ne dovodeći u pitanje načelo transparentnosti, vlasnik informacija je dužan da uskladi sve prikupljene informacije sa odgovarajućom klasifikacijom povjerljivosti koju moraju poštovati svi primaoci.


  • Odgovornost: jasna dodjela uloga i odgovornosti u procesu upravljanja rizikom, uključujući prihvatanje rizika, koje su na odgovarajući način predočene zaposlenima.


  • Svjesnost i kultura rizika: putem informisanja svih zainteresovanih strana o njihovim odgovornostima u procesu upravljanja rizikom; promovisanjem integriteta i etičkog ponašanja u poslovanju; podizanjem svjesnosti o značaju operativnih rizika.