Tenderi i oglasi


2023


Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u Kolašinu prikupljanjem ponuda

Preuzmi


Javni poziv za prodaju nepokretnosti u Mojkovcu prikupljanjem ponuda

Preuzmi


Javni poziv za prodaju nepokretnosti u Plavu prikupljanjem ponuda

Preuzmi


Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u Budvi prikupljanjem ponuda

Preuzmi


Tehnička dokumentacija vezana za otvoreni postupak javne nabavke za Izvođenje radova na izgradnji i opremanju
Edukativno – konferencijskog centra CBCG u Tivtu

Preuzmi


2019


Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad „Atlas bankom“ AD Podgorica

Preuzmi


Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad „Invest bankom Montenegro“ AD Podgorica

Preuzmi


2018


Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup starog novca

Preuzmi