Izvještaj guvernerke o sprovođenju politike CBCG


U rezimeu Izvještaja guvernerke dat je prikaz svih ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom i Smjernicama Centralne banke Crne Gore, na mjesečnom nivou.