Instrumenti


Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore propisani su osnovni instrumenti monetarne politike Centralne banke:


  • operacije na otvorenom tržištu,
  • kreditni poslovi i
  • obavezna rezerva.

Pored toga, Zakonom je predviđeno da u ostvarivanju ciljeva i izvršenju funkcija, Centralna banka može odlučiti o upotrebi drugih mjera i instrumenata monetarne politike.