Bankarski sistem


Centralna banka Crne Gore vodi registar kreditnih institucija u koji se upisuju sljedeći subjekti:


1) kreditne institucije kojima je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) izdala dozvolu za rad;

2) filijale kreditnih institucija iz treće zemlje kojima je Centralna banka izdala odobrenje za rad filijale;

3) filijale kreditnih institucija iz država članica Evropske unije posredstvom kojih te kreditne institucije posluju u Crnoj Gori;

4) predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja kojima je Centralna banka izdala odobrenje za rad;

5) predstavništva kreditnih institucija država članica Evropske unije koja posluju u Crnoj Gori.


Registar kreditnih institucija sadrži sljedeće:


  • Podaci o kreditnim institucijama

1) redni broj upisa;

2) naziv i sjedište kreditne institucije;

3) broj i datum rješenja kojim je kreditnoj instituciji izdata dozvola za rad;

4) broj i datum registracije kreditne institucije u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);

5) poslovi kreditne institucije, i to:

         - bankarske usluge,

         - finansijske usluge utvrđene dozvolom za rad,

         - finansijske usluge koje se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke, kao i broj i datum rješenja o izdavanju
           odobrenja za obavljanje tih usluga;

6) naziv i adresu organizacionih djelova kreditne institucije u Crnoj Gori i inostranstvu, datum i registarski broj organizacionog

     dijela iz CRPS ili drugog odgovarajućeg registra;

7) naziv i adresu zavisnih pravnih lica kreditne institucije, broj i datum registracije u CRPS ili drugi odgovarajući registar;

8) podaci o članu nadzornog odbora kreditne institucije:

         - ime i prezime,

         - datum i broj rješenja o izdavanju odobrenja za izbor tog lica za člana nadzornog odbora kreditne institucije,

         - podaci iz identifikacione isprave o adresi prebivališta ili boravišta i državljanstvu,

         - datum upisa tog lica u CRPS;

9) podaci o članu upravnog odbora kreditne institucije:

         - ime i prezime,

         - datum i broj rješenja o izdavanju odobrenja za izbor tog lica za člana upravnog odbora kreditne institucije,

         - podaci iz identifikacione isprave o adresi prebivališta ili boravišta i državljanstvu,

         - datum upisa tog lica u CRPS;

10) podaci o statusnim promjenama kreditne institucije;

11) broj i datum rješenja o uvođenju privremene uprave u kreditnoj instituciji;

12) broj i datum rješenja o pokretanju postupka sanacije kreditne institucije;

13) broj i datum rješenja o oduzimanju dozvole za rad kreditne institucije;

14) broj i datum rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno rješenja o likvidaciji kreditne institucije.


  • Podaci o filijalama kreditnih institucija iz treće zemlje

1) redni broj upisa;

2) naziv, adresa i sjedište kreditne institucije koja osniva filijalu u Crnoj Gori;
3) naziv i adresa filijale;
4) broj i datum rješenja o izdavanju odobrenja za rad filijale;
5) datum i broj registracije u CRPS;
6) podaci o licu odgovornom za vođenje poslova filijale (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i podaci o državljanstvu
    iz identifikacione isprave);
7) poslovi koje obavlja filijala;
8) podaci o članovima organa upravljanja kreditne institucije koja osniva filijalu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i
    podaci o državljanstvu tih lica iz identifikacione isprave);
9) broj i datum rješenja o oduzimanju odobrenja za rad filijale.


  • Podaci o filijalama kreditnih institucija iz država članica Evropske unije posredstvom kojih te kreditne institucije posluju u Crnoj Gori

1) redni broj upisa;
2) naziv, adresa i sjedište kreditne institucije koja osniva filijalu u Crnoj Gori;
3) naziv i adresa filijale;
4) datum i broj registracije u CRPS;
5) podaci o licu odgovornom za vođenje poslova filijale (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i podaci o državljanstvu iz
    identifikacione isprave);
6) poslovi koje obavlja filijala;
7) podaci o članovima organa upravljanja kreditne institucije koja osniva filijalu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i

    podaci o državljanstvu tih lica iz identifikacione isprave).


  • Podaci o predstavništvima kreditnih institucija iz treće zemlje

1) redni broj upisa;
2) naziv, adresa i sjedište kreditne institucije koja osniva predstavništvo u Crnoj Gori;
3) naziv i adresu predstavništva kreditne institucije;
4) broj i datum rješenja o izdavanju odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije;
5) broj i datum registracije predstavništva kreditne institucije u CRPS;
6) podaci o licu odgovornom za vođenje poslova predstavništva (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i podaci o

     državljanstvu iz identifikacione isprave;
7) poslovi koje obavlja predstavništvo kreditne institucije;
8) podaci o članovima organa upravljanja kreditne institucije koja osniva predstavništvo (ime i prezime, adresa prebivališta ili

     boravišta i podaci o državljanstvu iz identifikacione isprave);
9) broj i datum rješenja o oduzimanju odobrenja za rad predstavništva kreditne institucije.


  • Podaci o predstavništvima kreditnih institucija država članica Evropske unije koja posluju u Crnoj Gori

1) redni broj upisa;
2) naziv, adresa i sjedište kreditne institucije koja osniva predstavništvo u Crnoj Gori;
3) naziv i adresu predstavništva kreditne institucije;  
4) broj i datum registracije predstavništva kreditne institucije u CRPS;
5) podaci o licu odgovornom za vođenje poslova predstavništva (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i podaci o

    državljanstvu iz identifikacione isprave;
6) poslovi koje obavlja predstavništvo kreditne institucije;
7) podaci o članovima organa upravljanja kreditne institucije koja osniva predstavništvo (ime i prezime, adresa prebivališta ili

    boravišta i podaci o državljanstvu iz identifikacione isprave).