Sporazum o saradnji sa Jedinstvenim odborom za sanaciju EU


Jedinstveni odbor za sanaciju (Single Resolution Board - SRB) i Centralna banka Crne Gore potpisali su Sporazum o saradnji koji se odnosi na razmjenu informacija i saradnju u planiranju i sanaciji banaka sa prekograničnim poslovanjem. Sporazumom se uspostavlja bliža i redovnija saradnja dvije institucije, usljed sve većeg prekograničnog bankarskog poslovanja. Sporazum će ujedno, omogućiti SRB i CBCG da kvalitetnije upravljaju procesom sanacije bankarske grupe koja se nađe u poteškoćama i koja zahtijeva intervenciju regulatora.


Jedinstveni odbor za sanaciju je centralno tijelo za sanaciju u okviru Bankarske unije, koju trenutno čini 19 zemalja eurozone, Bugarska i Hrvatska. Jedinstveni odbor za sanaciju, zajedno sa nacionalnim organima za sanaciju, čini Jedinstveni mehanizam za sanaciju. SRB blisko sarađuje sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom, Evropskim bankarskim regulatorom i nacionalnim nadležnim organima. Misija SRB-a je da obezbijedi propisnu sanaciju banaka u problemu, štiteći poreske obveznike od državnog spašavanja i istovremeno promovišući finansijsku stabilnost.


Sporazum se može preuzeti na sledećem linku.