Delegacija CBCG na sastanku sa Evropskom centralnom bankom


10/10/2019

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju predvodi guverner dr Radoje Žugić učestvovala je danas na sastanku u Frankfurtu, posvećenom dijalogu na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom (ECB). Delegaciju ECB-a predvodio je Benoît Cœuré, član izvršnog odbora.

Guverner Žugić prezentovao je predstavnicima ECB-a najnovije podatke koji oslikavaju stanje u ekonomiji Crne Gore, sa posebnim akcentom na stanje u bankarskom sektoru.


„Crnogorska ekonomija bilježi kontinuirani rast u posljednih šest godina. U prošloj godini je, prema zvaničnim podacima MONSTAT-a, ostvarena stopa rasta od 5,1%, zahvaljujući, prvenstveno, snažnoj investicionoj aktivnosti, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, kao i rastu domaće tražnje i privatne potrošnje“, saopštio je guverner Žugić. „U fiskalnoj sferi su, takođe, zabilježeni pozitivni trendovi zahvaljujući mjerama fiskalne konsolidacije koje Vlada odlučno sprovodi“ dodao je Žugić i istakao da će, prema projekcijama Ministarstva finansija, javni dug od ove godine imati silazni trend. 


Guverner Žugić je istakao da je stanje u bankarskom sektoru osnaženo nakon rješavanja pitanja vezanih za ranjive banke, što potvrđuju odlični pokazatelji ključnih bilansnih pozicija kod 13 banaka koje posluju u Crnoj Gori. Aktiva banaka, u iznosu od 4,6 milijardi eura, je na istorijskom maksimimu, a stabilnost sistema potvrđuje i izuzetno visok koeficijent solventnosti koji iznosi 19,5%. Nekvalitetni krediti se u kontinuitetu smanjuju i trenutno iznose 4,75% od ukupnih kredita, što je značajan pad u odnosu na 2011. godinu, kada je, podsjetio je guverner Žugić, nivo NPL-a iznosio 25,9%. Kamatne stope i dalje imaju tendenciju pada. Uprkos niskim pasivnim kamatnim stopama, depoziti rastu, što je dokaz povjerenja u bankarski sistem.


Na sastanku je bilo riječi i o aktivnostima koje CBCG provodi na planu implementacije planirane revizije kvaliteta aktive bankarskog sistema (AQR), daljeg snaženja supervizije, posebno u segmentu prevencije pranja novca, i modernizacije platnog prometa. 


U nastavku sastanka, viceguverneri CBCG, Nikola Fabris i Miodrag Radonjić, prezentovali su predstavnicima ECB-a makroekonomske trendove u Crnoj Gori, status pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom, kao i upravljanje međunarodnim rezervama i efekte monetarne politike CBCG.


Tokom dijaloga, diskutovano je i o ekonomskoj situaciji i razvoju bankarskog sektora u Eurozoni, kao i o monetarnoj politici ECB-a.


Evropska centralna banka je ponudila sve vidove podrške CBCG u dijelu monetarne politike, a posebno u domenu supervizije.


Dijalog na visokom nivou redovno se održava između Evropske centralne banke i centralnih banaka zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i ima za cilj pripemu ovih zemalja za članstvo u evropski sistem centralnih banaka.