ECB produžila trajanje EUREP linije


04/04/2022

Upravni savjet Evropske centralne banke (ECB) donio je odluku da Centralnoj banci Crne Gore produži rok za istek korišćenja EUREP (Eurosystem repo facility for central banks) linije do 15. januara 2023. godine pod istim, prvobitno dogovorenim uslovima.


EUREP instrument ECB-a uspostavljen je u junu 2020. godine. Ovaj instrument omogućava Crnoj Gori da u slučaju potrebe, u najkraćem roku obezbijedi sredstva za podršku sistemskoj likvidnosti u iznosu do 250 miliona eura.


Produženje roka dogovoreno sa ECB predstavlja dodatnu, predostrožnu mjeru sigurnosti, za slučaj eventualnih potreba za likvidnošću u eurima, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema zemlje i potvrđuje blisku saradnju i podršku monetarne institucije Evropske unije i nacionalnih banaka zemalja koje nijesu dio eurosistema.