Eksperti MMF-a održali radionicu u CBCG


16/04/2024

Eksperti Međunarodnog monetarnog fonda održali su radionicu u Centralnoj banci Crne Gore za supervizorsko praćenje rizika kamatne stope u bankarskim knjigama (IRRBB).

Tokom petodnevne radionice, prezentovane su najbolje bankarske prakse upravljanja rizikom kamatnih stopa u bankarskim knjigama, koji, sa supervizorskog aspekta, sve više dobija na značaju.


Predstavnici Sektora za kontrolu CBCG imali su priliku da kroz razmjenu iskustava i mišljenja, sagledaju kretanja i trendove na finansijskim tržištima iz različitih uglova, sa ciljem prilagođavanja kompleksne regulative zahtjevima crnogorskog bankarskog sistema.


CBCG je kroz saradnju sa renomiranim partnerskim institucijama, u kontinuitetu posvećena edukaciji zaposlenih i unapređivanju sveukupnih kapaciteta.