Guverner Žugić i ministar Radunović održali virtuelni sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom


15/10/2020

Redovni jesenji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke ove godine se, usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, održavaju u virtuelnom formatu. Delegacija Crne Gore, koju predvode guverner CBCG dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović, održala je prvi sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom.


Tokom sastanka, guverner Žugić i ministar Radunović upoznali su sagovornika sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori na koju je COVID-19 snažno negativno uticao, uzrokujući ozbiljne zdravstvene, socijalne i ekonomske probleme.


Po riječima guvernera Žugića, banke su, za sada, pokazale visok stepen otpornosti. Ovo je postignuto zahvaljujući dobrom stanju u kome su banke nalazile prije krize, kao i proaktivnom djelovanju CBCG, odnosno donošenju pravovremenih i adekvatnih mjera usmjerenih na jačanje likvidnosti i solventnosti banaka, snažnu podršku realnoj ekonomiji i očuvanje finansijske stabilnosti, istakao je guverner Žugić. Predstavnici CBCG upoznali su g. Zhanga sa tekućim aktivnostima ove institucije, posebno na planu implementacije AQR-a, koja se odvija u skladu sa planiranom dinamikom.


Ministar Radunović je upoznao g. Zhanga sa stanjem u javnim finansijama, ističući da su prihodi za prvih devet mjeseci ove godine znatno niži u odnosu na uporedni period prethodne godine, kao i u odnosu na revidirani plan za 2020. godinu, prije svega kao rezultat pada prihoda od turizma u periodu turističke sezone, usljed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19. S druge strane, rashodi budžeta su uvećani kao rezultat sprovođenja, do sada, tri usvojena paketa socio-ekonomskih mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi, kao i zbog finansiranja uvećanih troškova zdravstvenog sistema.


G. Zhang je istakao da je situacija na globalnom nivou veoma ozbiljna i da se većina zemalja suočava sa velikim ekonomskim izazovima, pri čemu je „šok za Crnu Goru snažniji i veći, ne samo zbog njene veličine, već zbog njene zavisnosti od turizma“. U tom smislu, g. Zhang je istakao potrebu proaktivnog djelovanja, odnosno blagovremene pripreme za nove izazove koje će, vrlo vjerovatno, donijeti produženo trajanje pandemije.


Zamjenik generalne direktorice MMF-a prenio je spremnost ove institucije da nastavi saradnju i pruži svu održivu podršku Crnoj Gori.