Guverner Žugić učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Sofiji


09/07/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvovao je na međunarodnoj konferenciji povodom 140 godina od osnivanja Narodne banke Bugarske, koja je održana u Sofiji, od 6. do 8. jula.

Konferenciju su otvorili guverner Narodne banke Bugarske Dimitar Radev i generalni direktor Banke za međunarodna poravnanja (BIS) Augustin Karstens.


Fokus ovog događaja, koji je okupio guvernere i ekonomske stručnjake iz velikog broja zemalja iz cijelog svijeta, bio je na analiziranju globalnog finansijskog ciklusa, njegovoj interakciji sa lokalnim finansijskim i poslovnim ciklusima, i korišćenju makroprudencionih mjera u ublažavanju efekata promjena u kapitalnim tokovima. Posebno se diskutovalo o iskustvima i sadašnjima politikama zemalja članica Eurozone, ali i zemalja članica EU, koje koriste drugu valutu.


Guverner Žugić je imao više bilateralnih sastanaka, između ostalog sa guvenerom Narodne banke Bugarske, Dimitrom Radevim. Tim povodom dogovoreno je pružanje podrške Centralnoj banci Crne Gore od strane Narodne banke Bugarske, u implementaciji provjere kvalitete aktive banaka (Asset Quality Review - AQR), planirane za narednu godinu. Implementacija AQR-a doprinijeće adekvatnijem vrednovanju kolaterala u postupku klasifikacije aktive i izdvajanju rezervacija za potencijalne gubitke u bankama, što će ukupan bankarski sektor učiniti još stabilnijim i otpornijim. U cilju obezbjeđenja punog integriteta procesa, reviziju kvaliteta aktive će sprovediti renomirani međunarodni procjenjivači. CBCG je u procesu kreiranja akcionog plana za implementaciju AQR-a, sa čijim detaljima će blagovremeno upoznati banke i javnost.