Najavljen projekat tehničke pomoći MMF-a


09/05/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se sa danas sa timom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koga čine eksperti David Rozumek i Valter Borges de Araujo Neto. 

Delegacija MMF-a je u posjeti Centralnoj banci Crne Gore povodom realizacije programa tehničke pomoći u oblasti ocjene upravljanja kreditnim rizikom u bankama. Efikasno upravljanje kreditnim rizikom je osnov za uspješno poslovanje banke i podrazumijeva blagovremeno identifikovanje rizika i preduzimanje adekvatnih i preventivnih mjera zaštite. 


Guverner Žugić se zahvalio predstavnicima MMF-a, ističući da je CBCG veoma zadovoljna saradnjom sa ovom institucijom i da će svi njeni kapaciteti biti apsolutno posvećeni uspješnoj realizaciji predstojećeg projekta.


U nastavku razgovora, guverner je upoznao eksperte sa aktuelnom situacijom u bankarskom sektoru Crne Gore i intenzivnim regulatornim aktivnostima CBCG, usmjerenim na usaglašavanje sa direktivama Evropske unije, uvođenje najboljih praksi i jačanje supervizorskih funkcija.