Odgovor na otvoreno pismo lidera PZP-a Nebojše Medojevića


29/11/2021

U vezi sa otvorenim pismom koji je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević uputio guverneru Centralne banke Crne Gore dr Radoju Žugiću, a u cilju potpune informisanosti javnosti, saopštavamo sljedeće:


Centralna banka Crne Gore vrši kontrolu poslovanja mikrokreditnih finansijskih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje ovih institucija. 


U vezi sa navodima iz otvorenog pisma gospodina Medojevića, ukazujemo da je CBCG, u decembru 2019. godine, izvršila kontrolu mikrokreditne finansijske institucije Monte Kredit DOO Podgorica. Tom prilikom, utvrđene su nepravilnosti i izrečene mjere za njihovo otklanjanje. MFI Monte Kredit je preduzela aktivnosti u cilju otklanjanja nepravilnosti i pristupila izvršenju izrečenih mjera, što CBCG u kontinuitetu prati i kontroliše. Zbog zakonom utvrđene povjerljivosti dokumenata iz postupka kontrole, CBCG se ne može detaljnije izjašnjavati po pitanju predmetne kontrole, ali obavještava javnost da nije napravljen bilo kakav propust prilikom kontrole poslovanja i izricanja mjera prema pomenutoj MFI.


Po pitanju „neosnovane naplate kamate“, na koju ukazuje gospodin Medojević, ističemo da se nijedan od klijenata ove MFI nije obratio CBCG u vezi sa tim navodima. Ukazujemo i da CBCG u obavljanju svih svojih ovlašćenja postupa odgovorno i posvećeno, pa tako i u odnosu na zaštitu potrošača korisnika finansijskih usluga. U prilog navedenom, ukazujemo da je CBCG u postupku neposredne kontrole ocjene usklađenosti poslovanja ove MFI sa propisima kojima se uređuje potrošačko kreditiranje, utvrdila nepravilnosti i  naložila njihovo otklanjanje. Postupajući po nalogu CBCG, MFI Monte Kredit DOO je izvršila povraćaj nezakonito naplaćenih naknada neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita u iznosu od skoro 110.000 eura, čime je obeštećeno 6.555 klijenata. Istovremeno, zbog utvrđenih nepravilnosti, CBCG je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ove MFI i njenog odgovornog lica. 


Dodatno, CBCG je, u cilju olakšavanja komunikacije i efikasnijeg rješavanja prigovora potrošača korisnika finansijskih usluga, uspostavila alternativni kanal komunikacije. S tim u vezi, CBCG i ovom prilikom poziva sve potrošače korisnike finansijskih usluga, pa i klijente MFI Monte Kredit DOO, da ukoliko smatraju da je povrijeđeno njihovo pravo, to prijave CBCG koja će, kao i do sada, postupiti u skladu sa njenim nadležnostima utvrđenim zakonom.   


Napominjemo da CBCG u kontinuitetu uspješno izvršava sve funkcije u skladu sa zakonom, što dokazuju i ocjene relevantnih međunarodnih subjekata, pa ovakvi i drugi slični navodi mogu dovesti u zabludu klijente finansijskih institucija.