Odlična saradnja Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke


31/01/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa izvršnim direktorom Holandske konstituence Svjetske banke Koenom Davidseom.

Guverner Žugić upoznao je sagovornika sa aktuelnom ekonomskom situacijom u zemlji, sa posebnim akcentom na stanje u bankarskom sektoru. Saopštio je da je bankarski sistem stabilan i da su ranjivosti iz prethodnog perioda sanirane, te da pozitivni trendovi karakterišu sve bilansne pozicije na nivou sistema. Guverner je, takođe, informisao direktora Davidsea o aktivnostima koje CBCG preduzima na planu unapređenja regulative, implementacije nezavisne procjene kvaliteta aktive banaka u Crnoj Gori ( (AQR) i prevencije pranja novca, ističući da je ova institucija u potpunosti "posvećena realizaciji  pomenutih i svih ostalih aktivnosti koje će doprinijeti još snažnijem, stabilnijem i zdravijem bankarskom sektoru".


Direktor Davidse istakao je da je Svjetska banka izuzetno zadovoljna saradnjom sa CBCG, te da ova instutucija posebno pozdravlja napore na planu implementacije AQR-a i prevencije pranja novca. Davidse je dodao i da Crna Gora ima dobre ekonomske izglede, ali da svakako treba imati u vidu izazov usporavanja globalnog rasta.


Crna Gora je članica Holandske konstituence koja u Svjetskoj banci zastupa interese Crne Gore i u čijem se sastavu nalazi još 12 zemalja: Holandija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Izrael, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Kipar, Gruzija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.