Održan sastanak guvernera CBCG sa glavnim izvršnim direktorom CKB


04/02/2021

Sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoja Žugića i glavnog izvršnog direktora Crnogorske komercijalne banke Pala Kovača potvrđuje kontinuitet uspješne saradnje. 

G. Kovač je izvijestio guvernera o toku postupka spajanja dvije velike banke, sa operativnog i regulatornog aspekta. 


Na sastanku je bilo riječi o zaštiti potrošača, odnosno korisnika finansijskih usluga i aktivnostima nadležnih institucija u toj oblasti. Centralna banka Crne Gore upoznata je sa prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici po tužbi CEZAP-a protiv Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica. 


Guverner Žugić je istakao da Centralna banka, u skladu sa svojim ključnim funkcijama koje se odnose na podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa, kao i na zaštitu prava korisnika finansijskih usluga, sa punom pažnjom prati okolnosti koje se tiču navedene situacije, uvažavajući nezavisnost nadležnih organa.