Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore


23/02/2021

Danas je u Centralnoj banci Crne Gore održan sastanak sa predstavnicima poslovnih banaka i Udruženja banaka na kome se razgovaralo o nastavku aktivnosti na ublažavanju negativnih posljedica pandemije koronavirusa na građane, realnu ekonomiju i finansijski sistem.


Diskutujući o aktuelnoj makroekonomskoj situaciji, zaključeno je da bi bilo najsvrsishodnije da se novi paket mjera usmjeri ka mikro, malim i srednjim preduzećima, odnosno onom dijelu ovog sektora koji je podnio najveće posljedice krize izazvane pandemijom. Opravdanost ove mjere potvrđuje podatak da sektor mikro, malih i srednjih preduzeća zapošljava preko 75% ukupnog zaposlenih u Crnoj Gori, dok u istom procentu učestvuje u izvozu.


U tom pravcu, CBCG će u najkraćem roku pripremiti izmjenu ranije odluke kojom se targetiraju sektori koji su prepoznati kao najpogođeniji, a kojima je omogućen moratorijum, odobravanje i restrukturiranje kredita uiz preferencijalni regulatorni tretman. Izmjena će se odnositi na proširenje liste prioritetnih sektora, koja će uključiti sve one djelatnosti koje je Vlada prepoznala kao ugrožene, kao i određeni broj dodatnih, koje je identifikovala CBCG zajedno sa poslovnim bankama.


„Veoma je važno pronaći balans između pružanja potrebne podrške prvredi i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora“, istakao je guverner Žugić i dodao da se, upravo zbog toga i radi izbjegavanja moralnog hazarda, mjere donose fazno i oprezno. Dogovorena je još frekventnija komunikacija sa bankama i stalno praćenje relevantnih trendova, kako bi se trajanje mjera blagovremeno prilagođavalo aktuelnoj situaciji.


Na sastanku je dogovoreno da se, u najskorijem roku, razmotri mogućnost pružanja dodatne podrške ugroženim domaćinstvima, kroz definisanje mjera usmjerenih na kredite koji se odnose na sektor stanovništva.


Istaknuto je očekivanje da će započeta imunizacija u doglednom roku dati doprinos oporavku ekonomije, i to najprije ozdravljenju uslužnog sektora, odnosno turizma i komplementarnih djelatnosti.


Na današnjem sastanku je razgovarano i o toku implementacije nezavisne procjene kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora u Crnoj Gori. Uprkos otežanim okolnostima koje je nametnula pandemija, banke su aktivnosti na realizaciji obaveza za prva tri radna bloka sprovele u skladu sa dogovorenim rokovima, te je pohvaljena njihova kooperativnost i ažurnost.