Održan sastanak sa timom Svjetske banke


17/09/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa timom Svjetske banke, koga su predvodili Emanuel Salinas, šef Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i Mario Guadamillas, menadžer prakse Svjetske banke za finansije, konkurentnost i inovacije za region Evrope i Centralne Azije.


Na sastanku je bilo riječi o napretku u aktivnostima koje je CBCG sprovela u cilju obezbjeđivanja drugog dijela programa razvojne garancije Svjetske banke Crnoj Gori (PBG2).

Guverner Žugić informisao je predstavnike Svjetske banke o aktuelnom stanju u bankarskom sistemu. Istakao je da su pozitivni trendovi iz prethodne godine nastavljeni i u ovoj, te da svi ključni parametri poslovanja banaka bilježe rast. „Na kraju avgusta tekuće godine, aktiva banaka, u iznosu od 4,5 milijardi eura, je na istorijskom maksimumu, kao i likvidna aktiva u iznosu od 1,1 milijardu eura. Od kraja 2018. godine, kod 13 banaka u sistemu, ukupni krediti porasli su 10,7%, kapital 18,2%, a depoziti 9,9%, što potvrđuje da postoji snažno povjerenje u bankarski sistem“, saopštio je guverner Žugić i dodao da su ranjivosti iz prethodnog perioda značajno smanjene. Nekvalitetni krediti se u kontinuitetu smanjuju i trenutno iznose 4,75% ukupnih kredita.


Guverner je upoznao predstavnike Svjetske banke i sa najvažnijim aktivnostima koje CBCG sprovodi, a tiču se, prvenstveno, implementacije revizije kvaliteta aktive bankarskog sistema (Asset Quality Review - AQR), modernizacije platnog prometa i usaglašavanja nacionalne sa evropskom regulativom.


Šef Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru g-din Emanual Salinas i tim Svjetske banke su istakli da je CBCG odabrala adekvatne prioritete za naredni period i pozdravili su namjeru o sprovođenju AQR-a, kao djelotvornog instrumenta za prepoznavanje i rješavanje svih eventualnih dodatnih ranjivosti u bankarskom sistemu. 


Svjetska banka radi zajedno sa CBCG i Ministarstvom finansija Crne Gore na realizaciji aktivnosti u okviru odobravanja razvoje garancije PBG2, koja za cilj, između ostalog, ima da osnaži stabilnost finansijskog sistema kroz unapređenje zakonodavnog okvira i smanjenje potencijalnih ranjivosti.