Održana 56. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


08/12/2021

Danas je održana 56. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja, Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednici Savjeta prisustvovao je Vojin Vlahović, direktor Fonda za zaštitu depozita. 

Na današnjoj sjednici je razmatrana Informacija o stanju finansijske stabilnosti za treći kvartal 2021. godine


Konstatovano je da je ekonomska aktivnost u eurozoni u trećem kvartalu tekuće godine zabilježila rast od 2,2% u odnosu na drugi kvartal 2021, odnosno rast od 3,7% u odnosu na treći kvartal 2020. godine. I ekonomije SAD-a i Kine su u trećem kvartalu ove godine ostvarile rast, u odnosu na prethodni kvartal, kao i na godišnjem nivou.


Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni rast BDP-a od 19% u drugom kvartalu 2021. u poređenju sa istim periodom 2020. godine. Ovako visokoj stopi rasta najviše je doprinijela uspješna turistička sezona. Broj dolazaka turista u prvih devet mjeseci 2021. godine je, prema preliminarnim podacima, bio za 162,9% viši u odnosu na isti period prethodne godine, a broj noćenja za 214,9%. Procijenjeni prihodi od turizma za devet mjeseci ove godine iznose skoro 700 miliona eura, što predstavlja oko 70% prihoda od turizma iz 2019. godine.


Industrijska proizvodnja je, u prvih devet mjeseci tekuće godine, zabilježila rast od 7% u odnosu na isti period prošle godine. Promet u trgovini na malo u trećem kvartalu 2021. godine bio je za 45,1% veći u odnosu na uporedni period prošle godine. 


Podaci prezentovani u Informaciji ukazuju na dalji rast godišnje inflacije, koja je u septembru iznosila 2,9% i posljedica je rasta cijena hrane (4,8%) i energenata (rast kategorije prevoz od 8,9%). Nedavno revidirani podaci MONSTAT-a pokazuju rast broja zaposlenih – u oktobru tekuće godine je prosječan broj zaposlenih iznosio 202.921 lica, što je za 22,3% više u odnosu na oktobar 2020. Broj nezaposlenih lica je u oktobru 2021. godine iznosio 55.241, što je rast od 23,3% u odnosu na oktobar prošle godine.


Prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, budžetski deficit za prvih devet mjeseci 2021. godine iznosio je 1,4% procijenjenog BDP-a.


Indikatori poslovanja bankarskog sektora za prvih devet mjeseci 2021. godine ukazuju na rast kapitala i aktive, koja je u septembru ove godine dostigla istorijski najviši nivo (5,16 milijardi eura).


Kreditna aktivnost banaka je bila intenzivna i u trećem kvartalu tekuće godine, pa je nivo ukupnih kredita u prvih devet mjeseci 2021. iznosio 3,5 milijardi eura, što je 9% više u odnosu na septembar prošle godine. Ukupni novoodobreni krediti na 30.09.2021. godine iznosili su 759,3 miliona eura, što predstavlja rast od 22,4% u odnosu na isti period prošle godine. Banke su nastavile da daju snažnu podršku ekonomskom oporavku, što potvrđuje podatak da je u prvih devet mjeseci ove godine odobreno 391,9 miliona novih kredita privredi, što je za 15,9% više nego u istom periodu 2020. godine. Depoziti su na kraju trećeg kvartala ove godine iznosili 3,99 milijardi eura, što je za 20,9% više u odnosu na septembar 2020. godine.


Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima i potraživanjima, na kraju septembra ove godine, iznosilo je 5,62%, što je 0,1 p.p. manje nego na kraju septembra 2020. Nakon primjene rezultata procesa provjere kvaliteta aktive, odnosno AQR-a, nivo NPL-a je povećan za svega 0,03 procentna poena, pa na kraju oktobra ove godine iznosi 5,65%. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou, nakon primjene AQR-a, odnosno na kraju oktobra ove godine iznosi 18,13%.


Direktor Fonda za zaštitu depozita upoznao je članove Savjeta da je ova institucija do sada isplatila 92,8% od ukupnih obaveza prema deponentima banaka u stečaju (Atlas i IBM), te da Fond raspolaže sredstvima u nivou koji garantuju sigurnost depozita položenih u crnogorskim bankama.


Savjet je zaključio da je stabilnost finansijskog sistema na kraju trećeg kvartala 2021. unaprijeđena u poređenju sa stanjem na kraju prethodnog kvartala, kao i sa stanjem na kraju istog perioda 2020. godine. Svakako, prisutni rizici se moraju kontinuirano pratiti, kako bi se, u slučaju potrebe, reagovalo proaktivno u cilju očuvanja postignute stabilnosti.