Počeo Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona


14/06/2019

U Bečićima je danas počeo Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje Savez ekonomista Srbije sa nedjeljnikom NIN, kao glavnim medijskim partnerom. Institucionalni pokrovitelji Samita su Centralna banka, Ministarstvo finansija i Poreska uprava Crne Gore.


Samit, čija je ovogodišnja tema „Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima usporenog privrednog rasta u evrozoni“, otvorili su Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore.


Aleksandar Vlahović je istakao da su sve ekonomije regiona visoko zavisne od dešavanja u eurozoni i da je, u cilju smanjenja izloženosti eventualnim negativnim uticajima, neophodno odlučno i snažno sprovođenje strukturnih reformi, jačanje konkurentnosti i stvaranje većeg fiskalnog prostora, kroz dalje smanjenje javnog duga i racionalizaciju javne potrošnje.


"Fiskalna održivost, uz finansijsku stabilnost, ključni su preduslovi makroekonomske stabilnosti", istakao je guverner Žugić u svom uvodnom obraćanju i dodao da je  preventivno djelovanje osnov stvaranja i očuvanja sigurnog, zdravog i stabilnog bankarskog sistema. S tim ciljem, CBCG je usmjerena na jačanje supervizorskih kapaciteta, unapređenje platnog prometa i aktivnosti na sprečavanju pranja novca, kao i na finansijsku edukaciju i inkluziju.


U nastavku Samita je održan panel guvernera pod nazivom „Monetarna politika i stabilnost bankarskih sistema u uslovima niske inflacije i kamatnih stopa". Na ovom panelu, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka regiona su, između ostalog,  diskutovali o izazovima monetarnih politika, ekonomskim trendovima u regionu, indikatorima bankarskog sektora u pojedinačnim zemljama... U zemljama regiona prisutni su pozitivni trendovi u vidu kontinuiranog pada kamatnih stopa i nekvalitetnih kredita, dok bankarske sisteme karakterišu visoka likvidnost, solventnost i profitabilnost.


Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da postoji funkcionalna i institucionalna međuzavisnost monetarne i fiskalne politike, te da je dinamiziranje ekonomskog rasta moguće jedino kroz istovremenu primjenu i sinhronizovano djelovanje ovih politika.


U drugom dijelu dana održaće se panel na temu „Izgradnja povjerenja kroz inovacije i sigurnost. Šta je novo u digitalnim plaćanjima?“.


Sjutra, drugog dana Samita održaće se paneli ministara finansija i direktora poreskih uprava.