SAOPŠTENJE: Sastanci crnogorske delegacije sa MMF-om


20/04/2024

U nastavku Proljećnih sastanaka u Vašingtonu, delegacija Crne Gore predvođena guvernerkom Centralne banke Crne Gore dr Irenom Radović i ministrom finansija Novicom Vukovićem sastala se sa visokim zvaničnicima Međunarodnog monetarnog fonda – zamjenikom generalne direktorice Bo Lijem, direktorom Sektora za Evropu Alfredom Kamerom, izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence Polom Hilbersom i njegovim zamjenikom Lukom Dreseom. Sastancima je prisustvovao i šef misije MMF-a za Crnu Goru Srikant Sešadri.


Prezentujući predstavnicima MMF-a aktuelno stanje bankarskog sektora u Crnoj Gori, guvernerka Radović je istakla da se na nivou sistema bilježi rast depozita, kredita i kapitala, dok nekvalitetni krediti ostvaruju pad, i dodala da ovi pozitivni trendovi svjedoče o stabilnosti bankarskog sektora, koju nijesu ugrozile geopolitičke tenzije i brojni eksterni šokovi.


„Uz stalno unapređivanje regulatornog okvira u pravcu njegove potpune harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, CBCG je snažno posvećena pregovaračkom procesu kroz rukovođenje radnim grupama za tri pregovaračka poglavlja i aktivnim učešćem u radu radnih tijela za još sedam poglavlja“, istakla je guvernerka Radović. Guvernerka se zahvalila predstavnicima MMF-a na podršci tokom pripreme nedavno usvojenog Zakona o CBCG. 


Li je čestitao guvernerki Radović na ostvarenim rezultatima i istakao da je impresioniran ostvarenim rezultatima u regulatornoj reformi. Istakao je da je vrlo značajno što je očuvana stabilnost bankarskog sistema. Posebno je istakao važnost očuvanja nezavisnosti CBCG. „Nezavisnost centralne banke izuzetno je važna, jer osigurava njen kredibilitet i efikasno vršenje kontrolne uloge“, kazao je Li i izrazio spremnost MMF-a da CBCG podrži u realizaciji inicijativa koje za cilj imaju snažniju ekonomsku inkluziju žena i ozelenjavanje finansijskog sektora, što su oblasti koje su obje strane ocijenile izuzetno važnim.


Razgovarajući o ostvarenim finansijskim rezultatima iz prethodne godine, kao i planovima i projekcijama za naredni period, ministar Vuković poručio je da Vlada Crne Gore ima za cilj da promoviše uravnotežen i održiv ekonomski rast kroz unaprijeđene mjere fiskalne i makroekonomske politike, strukturne reforme i novi investicioni ciklus, dominantno u sektorima infrastrukture, turizma, poljoprivrede i informacionih tehnologija.


Ministar Vuković naglasio je da je cilj Crne Gore da do juna 2024. usvoji Fiskalnu strategiju, kao i da do kraja ove godine implementira novu srednjoročnu strategiju upravljanja dugom 2025-2027, istučući da bi ekspertska podrša MMF-a u ovom dijelu bila veoma značajna. 


Prezentujući dosadašnje rezultate sektora finansija, u 44. Vladi, ministar Vuković podsjetio je da je u martu 2024. godine emitovan prvi dolarski bond od 750 miliona dolara, na period od 7 godina, sa kamatnom stopom od 7,25%, kada je ostvarena i najveća potražnja za domaćim obveznicama koju je ikada postigla Crna Gora, u iznosu od 4,75 milijardi USD od strane 250 investitora.


Tokom trećeg dana boravka u Vašingtonu, guvernerka Radović učestvovala je i na plenarnoj sjednici Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta (International Monetary and Financial Committee), koga čine ministri finansija i guverneri centralnih banaka članica MMF-a, a kojom je predsjedavala Kristalina Georgijeva, generalna direktorica MMF-a.