Saopštenje za javnost


25/06/2020

Upravni odbor Evropske centralne banke je donio odluku o uspostavljanju novog finansijskog instrumenta EUREP (Eurosystem repo facility for central banks) koji će omogućiti Crnoj Gori da se kandiduje za dobijanje sredstava za podršku sistemskoj likvidnosti1. Na ovaj način se proširuju mogućnosti CBCG da, u slučaju tržišnih poremećaja uzrokovanih šokom usljed pandemije novog koronavirusa, obezbijedi dodatna sredstva za podršku sistemske likvidnosti.


Ovome je prethodilo učešće CBCG u regionalnoj inicijativi prema Evropskoj centralnoj banci kojom je traženo obezbijeđivanje podrške likvidnosti za zemlje koje nijesu dio eurosistema. U narednoj fazi se CBCG direktno obratila predsjednici ECB-a Kristin Lagard i članovima Izvršnog odbora ECB-a molbom da se razmotri mogućnost uspostavljanja mehanizma koji bi CBCG omogućio „privremeni pristup euro likvidnosti“. U pomenutom dopisu je detaljno predočena potreba obezbjeđivanja dodatnih buffer-a likvidnosti, a sve u cilju lakšeg suočavanja sa povećanom neizvjesnošću i pratećim negativnim posljedicama pandemije novog koronavirusa.


1  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200625~60373986e5.en.html