Saopštenje za javnost


04/08/2020

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je danas okončan postupak koji se, pred Osnovnim sudom u Podgorici, vodio protiv Centralne banke Crne Gore i guvernera Radoja Žugića, po tužbi I. R. kojom je traženo da se utvrdi da su tuženi vršili mobing i diskriminatorsko ponašanje nad tužiljom kao ženom i zaposlenom u periodu od 27.10.2017. do 05.07.2018. godine, kao i naknada nematerijalne štete.


Sud je donio presudu kojom se tužbeni zahtjev odbija u cjelini kao neosnovan, a tužilja se obavezuje da tuženima isplati troškove postupka.


Na ovakvu odluku tužilja ima pravo žalbe.


Postupak je pokrenut tužbom koja je podnesena 30.04.2018. godine