Savjet CBCG usvojio šesti paket mjera podrške privredi i građanima


01/03/2021

Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem. 


Ovim su stvorene pravne pretpostavke za implementaciju šestog paketa mjera koje su prvenstveno usmjerene ka mikro, malim i srednjim preduzećima, odnosno onom dijelu ovog sektora koji je podnio najveće posljedice krize izazvane pandemijom, kao i ka fizičkim licima. Usmjerenost na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća opravdava činjenica da ova preduzeća zapošljavaju preko 75% ukupnog zaposlenih u Crnoj Gori, dok u istom procentu učestvuju u izvozu.


Pomenutom odlukom se proširuje obuhvat korisnika kredita koji imaju pravo na moratorijum, odobravanje i restrukturiranje kredita uz preferencijalni regulatorni tretman. U pitanju su sektori koji su, na osnovu prethodne analize, prepoznati kao najpogođeniji posljedicama pandemije. Dakle, spisak prioritetnih djelatnosti u smislu ove odluke je proširen, na način da su dodate sve djelatnosti iz posljednjeg seta mjera podrške Vlade Crne Gore, kao i određen broj dodatnih, koje je identifikovala CBCG zajedno sa poslovnim bankama. Nova lista ugroženih djelatnosti sadrži 111 djelatnosti, kao i kredite odobrene sa namjenom “pripreme turističke sezone”, odnosno “usluge pružanja smještaja i ishrane”. 


U cilju pružanja podrške i fizičkim licima, kroz dalje olakšavanje restrukturiranja njihovih kredita, prethodna odluka je dopunjena na način da se daje mogućnost produženja roka otplate za najviše pet godina korisnicima kredita kojima je zarada smanjena više od 10% kao posljedica epidemije. Takođe, klijentima se omogućava korišćenje moratorijuma do šest mjeseci u slučajevima kada se produženjem roka otplate od pet godina ne može očuvati neopterećeni dio zarade definisan Odlukom.


Takođe je usvojena izmjena kojom se daje mogućnost da banke prilikom restrukturiranja i klasifikacije kredita na koje se primjenjuje Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima, i u slučaju kada kredit nije obezbijeđen kolateralom u skladu sa propisima, mogu ugovarati duži rok od prethodno utvrđenog, i to do pet godina na način da krajnji rok dospijeća ne bude duži od 10 godina. 


S obzirom na to da su okolnosti u vezi sa epidemijom COVID-19 u protekloj godini značajno uticale na obim i pokazatelje poslovanja i da je istorijska slika o finansijskom stanju korisnika kredita pogoršana, bankama je data mogućnost da, pri procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoređivanja stavki aktive u odgovarajuću klasifikacionu grupu, mogu za vrijeme trajanja odluke da isključe finansijske pokazatelje korisnika kredita koji se odnose na 2020. godinu (profitabilnost, likvidnost, kapitalizovanost, zaduženost i novčani tokovi u toj godini).


U cilju stvaranja uslova da klijenti što prije mogu ostvariti prava iz ove odluke, ista će stupiti na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.