Započele redovne godišnje konsultacije sa MMF-om


26/10/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima održao je video sastanak sa timom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koga predvodi Srikant Seshadri, šef misije ove institucije za Crnu Goru. Ovim sastankom su započele redovne godišnje konsultacije po članu IV Statuta MMF-a koje ova institucija obavlja sa svim zemljama članicama.


Prezentujući predstavnicima MMF-a ključne trendove koji karakterišu bankarski sektor Crne Gore, guverner Žugić je konstatovao da su banke stabilne i likvidne, te da je koeficijent solventnosti na nivou sistema skoro dvostruko veći od propisanog zakonskog minimuma, dok su depoziti na istorijskom maksimumu. 


Predstavnici MMF-a interesovali su se za planove CBCG u vezi sa trajanjem mjera podrške koje je ova institucija kreirala na početku i tokom COVID pandemije. Guverner je saopštio da "CBCG pažljivo i detaljno sagledava situaciju i trendove, te da će, u skladu sa tim, postepeno ukidati mjere na način koji neće ugroziti tekući oporavak ekonomije niti stabilnost bankarskog sistema".


Misija MMF će, sa sagovornicima iz javnog i privatnog sektora, obaviti razgovore koji se tiču ukupnog zdravlja ekonomije. Tokom konsultacija razgovaraće se i o uticaju ekonomskih reformi koje su u pripremi na kratkoročne i srednjoročne ekonomske izglede.