Završen Tvining projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga u Crnoj Gori”


07/07/2020

Institucije Crne Gore zadužene za regulaciju finansijskih usluga (Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala) i Konzorcijum centralnih banaka Njemačke, Hrvatske i Holandije, te agencija za nadzor finanisijskih usluga Njemačke i Hrvatske (BaFin i HANFA), potpomognuti sredstvima Evropske unije, implementirali su Tvining ugovor vrijedan 1,41 milion eura za podršku u regulaciji finansijskih usluga u Crnoj Gori. Cilj ovog projekta bio je usklađivanje regulative u oblasti finansijskih usluga sa pravnim tekovinama EU i jačanje regulatornih i kapaciteta supervizije.


Korisnici i partneri sa crnogorske strane bili su Centralna banka Crne Gore na čelu s guvernerom Radojem Žugićem, predsjednikom Komisije za tržište kapitala, Zoranom Đikanovićem (koji je ujedno bio i lider projekta zemlje korisnice) i predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Urošem Andrijaševićem.


U razdoblju od 27 mjeseci trajanja projekta izrađena je regulativa i usklađena sa EU Direktivama iz oblasti bankarstva, osiguranja i tržišta kapitala. Odrađeno je ukupno 118 ekspertskih misija, 7 studijskih posjeta i jedna stručna praksa.


Glavni cilj ovog projekta bio je obezbjeđivanje stabilnijih, održivijih i efikasnijih finansijskih usluga a koje su u skladu sa najboljim EU praksama, kako bi se dala podrška razvoju privatnog sektora i ojačala konkurentnost ekonomije.


Kroz intenzivni rad svih partnera izrađeni su nacrti sljedećih propisa:


  • Zakon o kreditnim institucijama


  • Zakon o osiguranju


  • Zakon o investicionim fondovima


  • Zakon o alternativnim investicionim fondovima


  • Zakon o penzionim fondovima


  • Izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala


  • Pripadajući podzakonski propisi (kao npr. Priručnik za direktnu kontrolu usklađenosti sa zakonodavstvom u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, izrađen za sve tri komponente projekta).


Zaposleni sve tri crnogorske institucije koji su bili angažovani na projektu usvojili su neophodna znanja i izradili regulativu definisanu u Poglavlju 9 pretpristupnih pregovora. Svi učesnici projekat su ocijenili kao uspješan i da kao takav predstavlja odličnu osnovu za nastavak saradnje crnogorskih i partnera iz zemalja članica EU.


Saopštenje u pdf verziji možete naći ovdje.