CBCG u programu jačanja institucionalnih kapaciteta uz podršku ESCB i ECB


21/09/2022

Savezna banka Njemačke i Evropska komisija pokrenule su nastavak programa koji finansira EU za dalju podršku centralnim bankama i agencijama za kontrolu banaka u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana

Savezna banka Njemačke, zajedno sa 19 centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropskom centralnom bankom (ECB), pokrenula je danas program koji finansira EU, a čiji su korisnici Banka Albanije, Centralna banke Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Centralna banka Republike Kosovo, Centralna banka Crne Gore, Narodna banka Republike Sjeverne Makedonije i Narodna banka Srbije. Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta krajnjih korisnika, posebno u vidu unapređenja njihovih analitičkih alata i politika, kao i prenošenje najboljih međunarodnih i evropskih standarda. Evropska unija izdvojila je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) tri miliona eura za ovaj program.


Na današnjem otvaranju projekta u Banci Italije, viši zamjenik guvernera Luiđi Federiko Sinjorini ponovo je potvrdio važnost međunarodne tehničke saradnje kao instrumenta za institucionalni dijalog, koji doprinosi izgradnji prosperiteta i mira. Strateški značaj ovog projekta u širim okvirima pristupanja EU naglašen je ciljem i širinom programa, i naročito je relevantan u aktuelnim okolnostima rasprostranjenih geopolitičkih, ekonomskih i finansijskih izazova.


Predstavnik Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Florijan Hauzer istakao je da „program predstavlja važan doprinos unapređenju ekonomskog upravljanja i jačanju institucionalnog okvira na Zapadnom Balkanu. On podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.” Generalna direktorica u Saveznoj banci Njemačke Aleksandra Hahmajster istakla je važnost postizanja održivih rezultata i važnost izgradnje odnosa.


Tokom predstojećih 36 mjeseci, Savezna banka Njemačke će, zajedno sa partnerskim centralnim bankama i uz doprinos ECB, organizovati intenzivan regionalni program obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije. Obuka će se posebno fokusirati na oblasti borbe protiv pranja novca, kontrole banaka, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga, finansijsku inkluziju, sanaciju banaka, komunikacije, finansijska tržišta, informacione tehnologije, istraživanja monetarne politike, platne sisteme, statistiku, EU integracije, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Takođe će biti održane tri radionice o politici za donosioce odluka o platnim sistemima, upravljanju gotovinom i pitanjima upravljanja. Pored navedenog, u sklopu programa će biti održane i specifične bilateralne aktivnosti.


Program sprovodi Savezna banka Njemačke kao koordinator, u saradnji sa Narodnom bankom Belgije, Bugarskom narodnom bankom, Češkom narodnom bankom, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom bankom, Centralnom bankom Irske, Bankom Italije, Centralnom bankom Litvanije, Centralnom bankom Luksemburga, Mađarskom centralnom bankom, Centralnom bankom Holandije, Centralnom bankom Austrije, Narodnom bankom Poljske, Bankom Portugalije, Narodnom bankom Rumunije, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke. Evropska centralna banka će doprinijeti realizaciji projekta.