Dodijeljena Godišnja nagrada CBCG za 2021. godinu


09/04/2021

Povodom Dana Centralne banke Crne Gore, 11. aprila, danas je upriličena dodjela Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu.


Odlukom stručne komisije koju su činili istaknuti profesori univerziteta i eksperti Centralne banke, dodijeljena je nagrada za najbolji diplomski, magistarski i doktorski rad iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.


Nagradu za najbolji diplomski rad osvojio je Lazar Vlahović za rad Central Bank Digital Currency – Challenges and Opportunities.


Nagradu za najbolji magistarski rad ravnopravno dijele Nikola Đalović za rad Ekonometrijska analiza determinanti profitabilnosti najvećih banaka Evrope i Anđela Vlahović za rad Rangiranje faktora koji utiču na stepen prihvatanja i korišćenja servisa internet bankarstva – poređenja između evropskih razvijenih i zemalja u procesu tranzicije.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobio je Elvis Lekić za rad Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope.


Dobitnicima je nagrade uručila viceguvernerka Zorica Kalezić, ističući da je i pored pandemije COVID – 19 pristiglo više od 20 izuzetno kvalitetnih radova sa inkorporiranim uporednim analizama, što ukazuje da mlade generacije sve više ulažu u znanje i lično nadgrađivanje.


Godišnja nagrada CBCG je ustanovljena 2007. godine sa ciljem podizanja svijesti o važnosti razvijanja i njegovanja naučne misli i afirmacije stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 2.000 EUR za najbolji diplomski, 3.000 EUR za najbolji magistarski i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.