Guverner i viceguverner CBCG na konferenciji Belgijsko-holandske konstituence MMF-a


28/02/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i viceguverner dr Nikola Fabris učestvovali su na konferenciji u Amsterdamu, koju je  organizovala Banka Holandije. Riječ je o skupu koji je namijenjen guvernerima i visokim predstavnicima centralnih banaka zemalja članica Belgijsko-holandske konstituence pri MMF-u.

Konferenciju, čija je tema „Uticaj energetske tranzicije na naše ekonomije i finansijske sektore“, otvorio je guverner Banke Holandije Klaas Knot. 


U okviru skupa održano je više panela, na kojima se diskutovalo o benefitima koje energetska tranzicija donosi, ali i o potencijalnim barijerama i neophodnim prilagođavanjima u pravcu očuvanja ekonomske i ukupne finansijske stabilnosti.