Guverner Žugić na skupštini BIS-a u Bazelu


01/07/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić prisustvovao je 89. Godišnjoj generalnoj skupštini Banke za međunarodna poravnanja (BIS), održanoj u Bazelu 29. i 30. juna. 

Tokom Skupštine, guverner Žugić je imao više bilateralnih sastanaka, između ostalih i sa guvernerom njemačke Bundesbanke i predsjednikom Borda direktora BIS-a, Jensom Vajdmanom. Na sastanku sa Vajdmanom bilo je, između ostalog, riječi o podršci učlanjenju Crne Gore u BIS, koje se može očekivati u narednom srednjoročnom periodu. Takođe je potvrđena odlična saradnja sa Bundesbankom i BIS-om, koje CBCG daju podršku na svim poljima djelovanja, posebno na planu unapređenja supervizije. 


Na Skupštini u Bazelu je prezentovan Godišnji izvještaj, a tokom diskusije koja je okupila sve guvernere centralnih banaka najrazvijenijih svjetskih ekonomija, razgovaralo se o izazovima u bankarskom sektoru i jačanju međunarodne saradnje u pravcu promovisanja globalne monetarne i finansijske stabilnosti.


Banka za međunarodna poravnanja (BIS) je najstarija međunarodna finansijska organizacija, osnovana 1930. godine, sa sjedištem u Bazelu, Švajcarska. BIS nazivaju “bankom za centralne banke”, a njena uloga je da podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju i posreduje u finansijskim transakcijama između centralnih banaka.