Nagrade za najbolje likovne radove


18/05/2021

Muzej novca Centralne banke Crne Gore je u saradnji sa Srednjom likovnom školom „Petar Lubarda” sa Cetinja, povodom Međunarodnog dana muzeja 18. maja, realizovao tradicionalni nagradni konkurs za najbolji likovni rad. Ovogodišnja tema je bila „Jubilarni novac – 20 godina CBCG”.


Prvu nagradu u iznosu od 300 eurа, osvojila je Paulina Kandibovič, drugu nagradu u iznosu od 200 eurа dobio je Marko Kilibarda, dok je treću nagradu u iznosu od 100 eurа dobila Polina Lazarenko.


Nagradni konkurs za najbolji likovni rad u saradnji sa SLŠ „Petar Lubarda” povodom Međunarоdnog dana muzeja, realizuje se od 2013. godine. 


Međunarodni dan muzeja je 1977. godine ustanovio Međunarodni savjet za muzeje (ICOM) sa ciljem podizanja svijesti o tome da su muzeji važno sredstvo kulturne razmjene, obogaćivanja kultura i razvoja međusobnog razumijevanja, saradnje i mira.