Obavještenje za javnost


24/03/2020

Centralna banka Crne Gore će, u cilju zaštite zdravlja svojih zaposlenih i ostalih građana, za vrijeme trajanja privremenih mjera Vlade Crne Gore za zaštitu građana od širenja novog koronavirusa, obustaviti neposredni rad sa strankama.


Sve podneske stranke mogu slati poštom na adresu Centralna banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica ili elektronskom poštom na imejl adresu arhiva@cbcg.me.


Za dodatna pitanja vezana za poslove prinudne naplate, zaštitu korisnika finansijskih usluga i sl., možete se obratiti na kontakt telefone i imejl adrese koje se nalaze na internet stranici Centralne banke Crne Gore, na linku:
https://www.cbcg.me/me/o-nama/kontakti


Podsjećamo i da odgovore na najčešće postavljena pitanja možete naći na internet stranici Centralne banke na linku https://www.cbcg.me/me/javnost-rada/informacije/faq.


Hvala na razumijevanju!