Obavještenje za javnost


02/07/2020

Usljed pogoršanja epidemiološke situacije u Crnoj Gori i uvažavajući preporuke Instituta za javno zdravlje, Centralna banka Crne Gore privremeno prelazi na izmijenjeni režim rada sa strankama.


Ovo znači da se podnesci ne dostavljaju direktno, već se šalju poštom na adresu Centralna banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica ili elektronskim putem na imejl adresu arhiva@cbcg.me.


Od izmjene u radu sa strankama izuzimaju se dostave sudskih spisa i akata, uz obavezu dostavljača da prethodno najavi dolazak, putem telefona (020 403 100 i 020 403 105).


Napominjemo da se osnovi za izvršenje koji se upućuju Sektoru za platni promet – Službi za prinudnu naplatu, dostavljaju isključivo putem pošte.


Za dodatna pitanja vezana za poslove prinudne naplate, zaštitu korisnika finansijskih usluga i sl, možete se obratiti na kontakt telefone i imejl adrese koje se nalaze na internet stranici Centralne banke Crne Gore, na linku.

 

Hvala na razumijevanju!