Održan sastanak guvernera Žugića sa rukovodstvom NLB banke


22/07/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se sa glavnim izvršnim direktorom, Martinom Leberleom, a putem aplikacije Skype for Business, u razgovor je uključen i Archibald Kremser, predsjednik Odbora direktora NLB banke, AD Podgorica.


Na sastanku je razgovarano o poslovanju NLB Banke u Crnoj Goru u svijetlu aktuelne situacije, te o daljoj perspektivi i planovima ove banke u narednom periodu.


Ukazano je da NLB Banka nastavlja sa započetim aktivnostima na regionalnom širenju i preuzimanju Komercijalne banke Beograd, što je zbog pandemije koronavirusa, dodatni izazov u ostvarenju planiranih poslovnih ciljeva NLB Banke. Međutim, Banka će svakako nastaviti sa mjerama podrške svojim klijentima u Crnoj Gori koji imaju potencijalnu održivost.


Predstavnici NLB Banke su iskazali spremnost za nastavak aktivnosti na realizaciji projekta AQR i iskazali interesovanje za aktivnosti Centralne banke na pripremi nove podzakonske regulative zasnovane na novom Zakonu o kreditnim institucijama.


Na sastanku je istaknut značaj očuvanja finansijske stabilnosti i likvidnosti bankarskog sektora i naglašen veliki značaj podrške koju banke dobijaju od matičnih banaka iz inostranstva.


Ocijenjeno je da će se sa otvorenim i konstruktivnim razgovorima nastaviti i u narednom periodu.