Održan sastanak sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u


04/09/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), Antonijem De Lanojem (Anthony De Lannoy), koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.


Guverner Žugić je upoznao direktora De Lanoja sa osnovnim makroekonomskim indikatorima i stanjem u finansijskom sektoru, kao i sa planovima i aktivnostima CBCG koje se odnose na dalje snaženje finanijske stabilnosti. 


Guverner je istakao da naša ekonomija bilježi kontinuirani rast u posljednih šest godina i da se, i u ovoj godini, očekuje visoka stopa rasta, čemu najveći doprinos daju turizam, energetika i građevinarstvo. „Stanje u bankarskom sektoru je osnaženo nakon rješavanja pitanja vezanih za ranjive banke, što potvrđuju odlični pokazatelji ključnih bilansnih pozicija kod 13 banaka koje posluju u Crnoj Gori“, istakao je guverner Žugić. Aktiva banaka, u iznosu od 4,5 milijardi eura, je na istorijskom maksimimu, kao i likvidna aktiva u iznosu od 1,1 milijardu eura. Stabilnost bankarskog sektora potvrđuje i izuzetno visok koeficijent solventnosti koji iznosi 19,51%, što je skoro duplo u odnosu na zakonski minimum od 10%. Guverner je naveo i podatak da su depoziti, od kraja prošle godine, kada je CBCG započela aktivnosti na rješavanju stanja u IBM i Atlas banci, porasli za više od 300 miliona eura.


Direktor De Lanoj je istakao da „ovakav trend depozita i činjenica da uvođenje stečaja u IBM i Atlas banci nije imalo negativnog uticaja na ostatak bankarskog sektora potvrđuju da je Centralna banka Crne Gore profesionalno i kvalitetno sprovela aktivnosti u vezi sa rješavanjem situacije u pomenutim bankama“ i dodao da MMF prepoznaje napredak ostvaren u finansijskom sektoru.


Na sastanku je bilo riječi i o aktivnostima koje CBCG provodi na planu implementacije planirane revizije kvaliteta aktive bankarskog sistema (AQR), daljeg snaženja supervizije, posebno u segmentu prevencije pranja novca, i modernizacije platnog prometa. 


Crna Gora je članica Belgijsko-holandske konstituence koja u MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu nalazi još 14 zemalja: Holandija, Belgija, Luksemburg, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Izrael, Makedonija, Bugarska, Kipar, Gruzija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.