Održana 41. sjednica Savjeta CBCG


11/03/2019

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 41. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2019. godini. 


Članovi Savjeta su upoznati sa aktivnostima koje privremena uprava, odnosno stečajni upravnik preduzimaju u Atlas, odnosno IBM banci. 


Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Kreditnom registru. Usvojenim izmjenama i dopunama obezbjeđeni su preduslovi da i banka nad kojom je otvoren stečajni postupak i postupak likvidacije izvršava obavezu izvještavanja CBCG za potrebe Kreditnog registra. 


Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima. U odnosu na do sada važeću odluku, ovom odlukom propisuju se novi izvještajni obrasci za poslove razmjene usluga sa inostranstvom povezane sa izvođenjem građevinskih (investicionih) radova u zemlji i inostranstvu i kreditima koji se odnose na komercijalne transakcije i pružanje usluga (trgovinski krediti). Na ovaj način se obezbijeđuje dalje usklađivanje statistike platnog bilansa i spoljnjeg duga sa međunarodnim standardima, kao i obavezama definisanim u okviru pretpristupnih pregovora.


Na današnjoj sjednici, Savjet je izdao dozvole za rad faktoring društvu Faktor ONE. Ovo privredno društvo je obavljalo poslove faktoringa na dan početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (11.05.2018). Shodno tome, ovaj privredni subjekat je bio u obavezi da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, usklade svoju organizaciju, akta i poslovanje sa odredbama pomenutog zakona, po čemu su i postupili.


Kroz razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Bankarskog ombudsmana za 2018. godinu, članovi Savjeta su se bliže upoznali sa stanjem u oblasti zaštite finansijskih prava klijenata i jemaca u našem bankarskom sistemu i aktivnostima Ombudsmana i drugih subjekata na zaštiti pomenutih prava.


Na sjednici su razmatrana i druga tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta CBCG.